Durant els segles XVI i XVII, Alcover va ser el centre neuràlgic de les activitats bandoleres de la zona. Aquest període va coincidir amb el ressorgiment econòmic de la Vila, la qual cosa va possibilitar la seva transformació arquitectònica, cultural i urbanística.

La Fira de Bandolers pretén posar de manifest els elements més representatius d’aquest període: el bandolerisme, el renaixement, les muntanyes de Prada de Conflent, el patrimoni etnogràfic… així com donar a conèixer el patrimoni històric i cultural del municipi.


Entitat organitzadora Ajuntament d’Alcover